Reglement

Reglement werkjaar september 2016 tot en met juni 2017


Algemeen:


Elk lid betaalt 70€ lidgeld. Dit lidgeld gebruiken we voor het aanvullen van de bibliotheek, het betalen van een groepsverzekering, huur van de zaal, versnaperingen, overlockgaren en andere eventuele onkosten in functie van Schoten Stikt. Wanneer een lid later in het jaar instapt, is de bijdrage €5 per maand minder dan het aanvangsbedrag. Er wordt geen lidgeld terugbetaald.

Nieuwe leden kunnen nog steeds inschrijven voor het volgende werkjaar. Als er geen plaats meer vrij is dan worden kandidaten op de interesselijst geplaatst. Zodra er een plekje vrij komt wordt de eerste kandidaat op de interesselijst aangeschreven.

Elk lid is tijdens de bijeenkomsten verzekerd voor ongevallen door een groepsverzekering afgesloten door Schoten Stikt.

Als lid bij Schoten Stikt heb je bepaalde voordelen bij onze sponsors. Deze vind je terug op een kaartje dat je ontvangt samen met je lidkaart. De specifieke voordelen per sponsor en de exacte voorwaarden vind je hier terug. We verwachten dat je hier als lid vertrouwelijk mee omgegaan en dat deze mogelijkheid tot voordelen niet wordt gedeeld met derden. Dit is een exclusief voordeel voor leden van Schoten Stikt. De organisatie vertrouwt dan ook op de integriteit van haar leden.

Bibliotheek reglement:
De bibliotheek bevat patroonboekjes (Burda, Knipmode, Knippie, Ottobre,...) en handboeken ivm naaien, breien, haken, handwerk,... Op dit moment bevat de bib een 200-tal materialen. Het aanbod wordt echter, met jullie lidgeld, continu uitgebreid.

De bibliotheek is enkel toegankelijk voor leden van Schoten Stikt. Het materiaal dat je uitleent, dient enkel voor persoonlijk gebruik en wordt niet verder uitgeleend aan derden. Onze tablet gebruiken we naast de inschrijvingen nu ook om materialen te ontlenen.  Laat ons weten welke materialen je wil ontlenen.  Wij noteren het voor jou en laten je weten wanneer je het moet inleveren. 
Je bezorgt, na de uitleentermijn, het uitgeleende materiaal terug aan Schoten Stikt.

De uitleentermijn bedraagt 2 weken, muv de laatste nummers van magazines. De uitleentermijn kan verlengd worden met 1 periode van 2 weken. Elk lid kan, per uitleenbeurt, maximum 3 materialen uitlenen. De basisuitleentermijn is kosteloos. 

Om iedereen de kans te geven om nieuwe boekjes te ontlenen passen we het reglement van de bib een beetje aan.  Vanaf het werkjaar 2016-2017 kunnen de meest recente edities van bovenstaande magazines gedurende de eerste maand slechts 1 week ontleend worden.  Dit geeft jullie de tijd om het patroon over te tekenen en de werkbeschrijving te kopiëren.  

Kan je niet aanwezig zijn op de volgende bijeenkomst?  Dan vragen we jou om het magazine te bezorgen aan iemand van onze bestuursleden (Anja, Kim, Lies of Tamara). Op die manier hopen we alle leden ten volle te laten meegenieten van alle pareltjes uit onze bib!

De meest recente nummers van alle magazines vinden jullie bovenaan de bib-kast.

Naast de boeken en magazines voorzien we ook een map met voorbeelden van de voorbije Sew Alongs.  Deze eenvoudige projecten met duidelijke fotohandleiding lijken ons ook interessant voor de deelnemers van de Start To Sew.

Let wel op!  Je dient de ontleende materialen nog steeds persoonlijk binnen te brengen zodat we even kunnen checken of alles volledig is voor we het opnieuw in de bib zetten.  Op die manier komen we later niet voor verrassingen te staan.

Wie de basisuitleentermijn overschrijdt, wordt gedurende 2 maanden het recht op uitlenen ontnomen. Deze schorsing gaat in vanaf het boek is binnengebracht, onderwijl heeft men ook geen uitleenrecht. We rekenen erop dat het boek zo snel mogelijk wordt binnengebracht.


Indien men driemaal tot deze regeling moet worden gedwongen, verliest men volledig het recht op ontlenen uit de bibliotheek.

Vóór je de materialen die je wil lenen in gebruik neemt, moet je deze nazien op beschadiging en volledigheid. Als je merkt dat het exemplaar niet meer volledig is of beschadigd is, verwittig je de bibliotheekverantwoordelijke om te vermijden dat je zelf aansprakelijk wordt gesteld. Je mag de materialen niet verder uitlenen. Je bent en blijft aansprakelijk voor de op jouw naam uitgeleende materialen. Je draagt zorg voor alles wat je in de bibliotheek raadpleegt en leent. Bij verlies of beschadiging dien je de schade te vergoeden, met inbegrip van de eventuele verwerkingskosten. Het verschuldigde bedrag wordt door de algemene vergadering van de leden van Schoten Stikt bepaald. Je kunt onder bepaalde voorwaarden ook een vervangexemplaar aanbieden.

Overlockreglement:

Schoten Stikt krijgt van hoofdsponsor Naaimachinekliniek Braspennincx 4 overlocks ter beschikking die kunnen gebruikt worden tijdens de bijeenkomsten. Om het gebruik hiervan correct te laten verlopen wordt er aan de overlocks een lijst voorzien waarop voor gebruik dient te worden ingevuld wanneer je de overlock gebruikt. Na het gebruik dient opnieuw het einduur op de lijst ingevuld te worden. Het gebruik van de overlocks is op eigen verantwoordelijkheid.
Schoten Stikt hanteert het principe ‘potje breek is potje betaal’. Indien je schade veroorzaakt door verkeerd gebruik berokkent aan een machine kan je gevraagd worden om de schade te vergoeden.
Als je nog nooit een overlockmachine gebruikte, aarzel dan niet om advies te vragen aan regelmatige gebruikers of een van de organisatoren. Op die manier kan je leren om de machine juist te hanteren en op die manier vermijden dat je zoiets zou overkomen.

Communicatie:

De officiële communicatie over het reilen en zeilen van de club wordt gevoerd op de website van schoten stikt, met als aanvulling de facebookaccount, waarop telkens de nieuwe blogberichten met een link worden gepost. Een tip is dus om ons volgen op facebook en zo zonder al te veel moeite up-to-date te blijven.

Schoten Stikt behoudt zich het recht om data van bijeenkomsten of andere activiteiten te wijzigen en daarover tijdig te communiceren op de blog.

Schoten Stikt behoudt zich het recht om een lid haar/zijn lidmaatschap af te nemen indien het lid zich naar de normen van Schoten Stikt onaangepast gedraagt.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen