Reglement

Reglement werkjaar september 2019 tot en met juni 2020


Algemeen:


Elk lid betaalt 70€ lidgeld. Dit lidgeld gebruiken we voor aankopen voor de bibliotheek, het betalen van een groepsverzekering, huur van de zaal, versnaperingen, overlockgaren en andere eventuele onkosten in functie van Schoten Stikt. Er wordt geen lidgeld terugbetaald.

Nieuwe inschrijvingen starten op het eind van het werkjaar. De huidige leden krijgen voorinschrijfrecht. Nieuwe leden kunnen nadien inschrijven voor het volgende werkjaar. Is er geen plaats meer vrij dan worden kandidaten op de interesselijst geplaatst. Zodra er een plekje vrij komt wordt de eerste kandidaat op de interesselijst aangeschreven.

Elk lid is tijdens de bijeenkomsten verzekerd voor ongevallen door een groepsverzekering afgesloten door Schoten Stikt.

Als lid bij Schoten Stikt heb je bepaalde voordelen bij onze sponsors. Deze vind je terug op een kaartje dat je ontvangt samen met je lidkaart. De specifieke voordelen per sponsor en de exacte voorwaarden vind je hier ook terug. We verwachten dat je hier als lid vertrouwelijk mee omgaat en dat deze mogelijkheid tot voordelen niet wordt gedeeld met derden. Dit is een exclusief voordeel voor leden van Schoten Stikt. De organisatie vertrouwt dan ook op de integriteit van haar leden.

Bibliotheek reglement:
De bibliotheek bevat diverse naaimagazines (zoals Fibremood, Knipmode, Knippie, Ottobre LMV,...) en handboeken ivm naaien, breien, haken, handwerk,... Op dit moment bevat de bib een 200-tal materialen. Het aanbod wordt echter, met jullie lidgeld, continu uitgebreid.

De bibliotheek is enkel toegankelijk voor leden van Schoten Stikt. Het materiaal dat je uitleent, dient enkel voor persoonlijk gebruik en wordt niet verder uitgeleend aan derden. Onze tablet gebruiken we naast de inschrijvingen nu ook om de ontleningen van de bib te registreren.  Laat ons weten welke materialen je wil ontlenen, wij noteren het voor jou en laten je weten wanneer je het moet inleveren. Je bezorgt, uiterlijk tegen deze datum, het uitgeleende materiaal terug aan Schoten Stikt.

De uitleentermijn bedraagt 2 weken, muv de recentste nummers van magazines. De uitleentermijn kan verlengd worden met 1 periode van 2 weken. Elk lid kan, per uitleenbeurt, maximum 3 materialen uitlenen. De basisuitleentermijn is kosteloos. 

Om iedereen de kans te geven om nieuwe boekjes te ontlenen passen we het reglement van de bib een beetje aan.  De meest recente edities van onze magazines kunnen gedurende de eerste maand na uitgave slechts 1 week ontleend worden.  Dit geeft jullie de tijd om het patroon over te tekenen en de werkbeschrijving te kopiëren. Op die manier kunnen andere leden hier ook op korte termijn over beschikken.

Kan je niet aanwezig zijn op onze bijeenkomst voor het verstrijken van de uitleentermijn?  Dan vragen we jou om het magazine te bezorgen aan iemand van onze bestuursleden (Anja, Kim, Stéphanie of Tamara). Op die manier wensen we alle leden ten volle laten genieten van alle pareltjes uit onze bib!

De meest recente nummers van alle magazines vinden jullie op de tafel naast de bib-kast.

Naast de boeken en magazines voorzien we ook een map met voorbeelden van de voorbije Sew Alongs.  Deze eenvoudige projecten met duidelijke fotohandleiding lijken ons ook interessant voor de deelnemers van de Start To Sew.

Let wel op!  Je dient de ontleende materialen nog steeds persoonlijk binnen te brengen zodat we even kunnen checken of alles volledig is voor we het opnieuw in de bib zetten.  Op die manier komen we later niet voor verrassingen te staan.

Wie de basisuitleentermijn overschrijdt, wordt gedurende 2 maanden het recht op uitlenen ontnomen. Deze schorsing gaat in vanaf het boek is binnengebracht, onderwijl heeft men ook geen uitleenrecht.


Indien men driemaal tot deze regeling moet worden gedwongen, verliest men volledig het recht op ontlenen uit de bibliotheek.

Kijk vóór je materialen wil ontlenen even of ze volledig zijn (alle patroonbladen) en niet beschadigd. Verwittig bij problemen de bibliotheekverantwoordelijke om te vermijden dat je zelf aansprakelijk wordt gesteld. Je mag de materialen niet verder uitlenen. Je bent en blijft aansprakelijk voor de op jouw naam uitgeleende materialen. Je draagt zorg voor alles wat je in de bibliotheek raadpleegt en leent. Bij verlies of beschadiging dien je de schade te vergoeden, met inbegrip van de eventuele verwerkingskosten. Het verschuldigde bedrag wordt door de algemene vergadering van de leden van Schoten Stikt bepaald. Je kunt onder bepaalde voorwaarden ook een vervangexemplaar aanbieden.

Overlockreglement:

Naaimachinekliniek stelt Schoten Stikt 4 overlocks ter beschikking voor gebruik tijdens de bijeenkomsten. Om het gebruik hiervan correct te laten verlopen wordt er aan de overlocks een lijst voorzien waarop voor gebruik dient te worden ingevuld wanneer je de overlock gebruikt. Na het gebruik dient opnieuw het einduur op de lijst ingevuld te worden. Het gebruik van de overlocks is op eigen verantwoordelijkheid.
Schoten Stikt hanteert het principe ‘potje breek is potje betalen’. Indien je schade veroorzaakt door verkeerd gebruik kan je gevraagd worden om de schade te vergoeden.
Als je nog nooit met een overlockmachine stikte, aarzel dan niet om advies te vragen aan regelmatige gebruikers of een van de organisatoren. Op die manier kan je leren om de machine juist te gebruiken en verklein je de kans op problemen.
We voorzien ook een cursus om met de overlock te leren werken. Deze bieden we tegen een interessante prijs aan in samenwerking met de Naaimachinekliniek.

Communicatie:

De officiële communicatie over het reilen en zeilen van de club wordt gevoerd op de website van schoten stikt, met als aanvulling de facebookaccount, waarop telkens de nieuwe blogberichten met een link worden gepost. Een tip is dus om ons volgen op facebook en zo zonder al te veel moeite up-to-date te blijven.

Schoten Stikt behoudt zich het recht om data van bijeenkomsten of andere activiteiten te wijzigen en daarover tijdig te communiceren op de blog.

Schoten Stikt behoudt zich het recht om een lid haar/zijn lidmaatschap in te trekken indien het lid zich naar de normen van Schoten Stikt onaangepast gedraagt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten